Pismo do Prezesa PKN ORLEN SA Pana Daniela Obajtka w sprawie zawarcia umowy o przyznaniu rabatów na zakup paliwa dla członków Związków Zawodowych zrzeszonych w FZZ SM.