Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie.

Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji

generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Obchody 104. rocznicy powołania Policji Państwowej w tym roku odbędą się w wyjątkowym miejscu – w ruinach zamku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Miejsce tegorocznych obchodów nie jest przypadkowe. Kazimierz jest bowiem miejscem szczególnym z uwagi na zachowane zabytki i niezwykle urokliwe położenie. Jest wizytówką naszego województwa. Z całą pewnością sceneria
w jakiej odbędzie się tegoroczne święto będzie miała także wpływ na rangę wydarzenia. Zamek to budowla wzniesiona na tzw. surowym korzeniu na początku drugiej połowy XIV w. Pierwotny kazimierzowski zamek tworzyły kamienne, sięgające wysokości 7 m mury, z czworokątną wieżą w narożniku. Kres rozwojowi zamku położył „potop szwedzki” i wyniszczający pożar z 1657 r. Od wieku XVIII zamek popadał w ruinę. Do częściowej odbudowy zespołu zamkowego przystąpiono od razu po II wojnie światowej. W latach 2010-2014 obiekt poddany został gruntownym pracom remontowym.

17 lipca 2023 r. o godz. 10.30 rozpoczynamy nasze święto. Mszę Świętą celebrował będzie J. E. Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
w asyście kapelanów lubelskiej policji. Celebranci oraz zgromadzeni wierni podczas nabożeństwa modlić się będą za funkcjonariuszy Policji, którzy dbając
o bezpieczeństwo niejednokrotnie z narażeniem życia wypełniali słowa policyjnej roty.

O godz. 12.00 rozpoczną się główne uroczystości w Zespole Zamkowym. Udział w nich brać będą: kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, poczty towarzyszące, zaproszeni goście, policjanci i pracownicy Policji oraz ich rodziny. Podczas uroczystego apelu wręczone zostaną medale resortowe wyróżniającym się policjantom i pracownikom lubelskiej Policji. W tym dniu wręczone zostaną również awanse na wyższe stopnie służbowe, nominacje otrzymają zarówno funkcjonariusze w korpusach podoficerskich jak i oficerowie młodsi i starsi.

Po zakończonych uroczystościach na Rynku Małym w Kazimierzu Dolnym odbędą się prezentacje stoisk policyjnych. Zaprezentujemy sprzęt, którym dysponuje lubelski garnizon Policji m. in. radiowozy oznakowane z napędem hybrydowym oraz elektrycznym, motocykle oraz rowery policyjne. Jedną
z atrakcji będzie stoisko Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Służba prewencji wraz z Komendą Powiatową Policji w Puławach przygotowała atrakcje tj. gadżety profilaktyczne na temat bezpieczeństwa seniorów, elementy odblaskowe oraz kolorowanki i wycinanki dla dzieci. Prezentowane będą także specjalistyczne urządzenia wykorzystywane podczas codziennej służby przez policjantów ruchu drogowego. Pośród dzieci przechadzać się będą maskotki policyjne z lubelskiego garnizonu. Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie przygotowała stoisko, gdzie znajdą się informacje o zasadach rekrutacji do służby w Policji oraz multimedialne gogle OCULUS QUEST 2
z materiałami przygotowanymi w technologii wirtualnej rzeczywistości CR. Wyjątkową atrakcją będzie stoisko Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie, gdzie będzie można zobaczyć wyposażenie, sprzęt specjalistyczno/bojowy oraz uzbrojenie tej wyjątkowej służby.

Teren zielony przy rynku małym wykorzystany będzie jako miasteczko edukacyjne, gdzie funkcjonariusze ruchu drogowego z KWP w Lublinie oraz KPP w Puławach uczyć będą najmłodszych zasad bezpiecznego poruszania
się po drodze.

Policyjny piknik będzie również doskonałą okazją do promocji województwa lubelskiego. Malowniczość okolicy, wyjątkowość tego miejsca z całą pewnością zauważone będą przez wszystkich odbiorów, co tym samych będzie zachętą
do odwiedzenia naszego województwa.