Infosecurity24: Resort spraw wewnętrznych i administracji zgodnie z zapowiedziami zaprezentował projekt, ułatwiający powrót do służby w Policji, która zmaga się dziś z rekordową liczbą wakatów. Jak się jednak okazuje, pomysł ministerstwa nie do końca podoba się związkowcom z NSZZ Policjantów

(…)

Do projektu ustawy odnieśli się m.in. związkowcy z NSZZP. Jakie mają uwagi? Chodzi głównie o propozycje procedury powrotowej dla policjantów, którzy poza służbą pozostają dłużej niż 5 lat. Problem stanowi rezygnacja z cenzusu czasowego przy jednoczesnym zachowaniu prawa do skróconej procedury naboru oraz brak wymogu ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego. Jak czytamy, prezydium NSZZP „zmieni swoje stanowisko, jeżeli ta grupa kandydatów kierowana będzie na skrócone szkolenia profilowane, które przede wszystkim obejmą doskonalenie strzeleckie, taktyki i techniki interwencji, znajomość aktualnych aktów prawnych oraz wykorzystywanych obecnie przez Policję systemów informatycznych”.

CZYTAJ WIĘCEJ