W dniach 16 – 17 grudnia 2021r. Z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego w sali konferencyjnej hotelu Ibis Styles w Lublinie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone z obchodami XXX lecia powstania NSZZP oraz szkolenie ze współpracy z PZU SA.

W trakcie posiedzenia, po pracach Zarządu, zgodnie z przyjętym porządkiem przedstawiciele PZU SA w osobach Dyrektoria Sprzedaży Korporacyjnej p. Zbigniewa Ilczynę, ,menagera sprzedaży Pauliny Bartnik oraz menagera wsparcia p. Roberta Trojaka przedstawili zarówno w formie slajdów jak i w formie papierowej zakres pakietu ochronno – zdrowotnego jaki daje „Grupowe Ubezpieczenie PZU w Razie Wypadku”. Ponadto przedstawiciele PZU odpowiadali na szereg pytań wyjaśniając wszelkie niezrozumienia. Następnie przewodniczący ZW przedstawił genezę działalności Funduszu Prewencyjnego PZU „Policja 2015”.


W kolejnej części przewodniczący przywitał przybyłych na uroczystość gości, przedstawił historię NSZZP oraz uhonorował gości okolicznościowymi medalami. Po uroczystościach wszyscy spotkali się na uroczystym obiedzie popartym opłatkiem i modlitwą koncelebrowaną przez Kapelana Polskiej Policji ks. Wojciecha Juszczuka SAC oraz Kapelana prawosławnego ks. Marcina Gościka.

Szczególne podziękowania należą się głównemu sponsorowi spotkania :