W ostatni piątek, 21 stycznia 2022 r. na mój wniosek złożony jeszcze w grudniu 2021 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Lubelskiego ZW Forum Związków Zawodowych p. Marka Kołodziejczyka do p. Jarosława Stawiarskiego – przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. lubelskiego została przyjęta moja rezygnacja z wielce zaszczytnej funkcji społecznej członka WRDS . Uzasadnieniem był czas jaki poświęcałem na posiedzenia WRDS, czas który w dużej mierze kolidował z pełnioną funkcją Przewodniczącego ZW, która jest dla mnie priorytetem. W dobie pandemii, oraz w czasie podpisanego porozumienia z września 2021 r. oraz wielu spraw zgłaszanych przez policjantki i policjantów rożnego szczebla, całość wiedzy, energii i czasu poświęcam f-szom garnizonu lubelskiego a zapewniam, że jest wiele spraw które wymagają szczególnych i czasochłonnych działań. Kilkuletnia działalność w WRDS przyniosła mi wiele doświadczenia oraz pozwoliła na poznanie wielu kompetentnych osób ze strony rządowej, samorządowej jak i społecznej, których wiedzę i doświadczenie wykorzystam w działalności NSZZP. Moja rezygnacja z członka WRDS nie zamyka nam drogi do tej Rady Dialogu gdyż nadal pozostajemy członkiem Forum Związków Zawodowych.

A. Garbacz