Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego składa gorące podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji Święta Policji w dniu 27 lipca 2021 w Lublinie niżej wymienionym:

Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna
Oddział Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. w Lublinie

DZIĘKUJEMY !!!!