Delegacja funkcjonariuszy tomaszowskiej komendy odwiedziła miejsca pochówku i pamięci po poległych policjantach. Mundurowi w myśl maksymy: “nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci żywych”, oddali hołd i zapalili symboliczny znicz także na grobach policjantów naszej komendy, którzy w ostatnich latach odeszli na wieczną służbę.

Okres Wszystkich Świętych to czas skłaniający do zadumy i refleksji. To odpowiedni moment do uczczenia pamięci tych, którzy zginęli w obronie niepodległości Polski i rotę złożonego ślubowania wypełnili do końca.
Dziś na cmentarzu rzymsko-katolickim w Tomaszowie Lubelskim delegacja funkcjonariuszy tomaszowskiej komendy odwiedziła groby poległych policjantów.
Na mogile tomaszowskiego policjanta post. Wojciecha Golca, który podczas służby został wzięty do niewoli i w okrutny sposób zamordowany, symboliczny znicz zapalił Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Deryło wraz ze swoim zastępcą nadkom. Bogdanem Kulasem oraz Przewodniczącym NSZZP asp. szt. Krzysztofem Majdańskim. Aktualnie nad pamięcią po zmarłym policjancie i jego grobem opiekę sprawują policjanci Zarządu Terenowego NSZZP.
Policyjna delegacja zapaliła również symboliczny znicz na pamiątkowej mogile poległych policjantów z Tomaszowa Lubelskiego oraz odwiedziła groby zmarłych w ostatnich latach policjantów naszej komendy.

Pamiętajmy, że „nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci żywych”.

sierżant sztabowy Małgorzata Pawłowska