Uroczyste obchody 104. rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Łęcznej. Mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji celebrował ksiądz Paweł Gawroński.

Następnie przy dźwiękach orkiestry górniczej policjanci, pracownicy cywilni i zaproszeni gości przemaszerowali na miejsce uroczystego apelu przed Komendę Powiatową Policji w Łęcznej.  

W dalszej części uroczystości na placu przed budynkiem komendy funkcjonariusze otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektora Jerzego Czebreszuka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej młodszego inspektora Bogdana Stasiaka mianowania na wyższe stopnie służbowe.W uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Artur Soboń, Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski, przedstawiciele władz samorządowych, innych służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie, przewodniczący związków zawodowych, rodziny policjantów i policyjni emeryci.

Obchody 104. rocznicy powołania Policji Państwowej to czas podsumowań i podziękowań to szczególny czas dla każdego z policjantów i pracowników.
Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej młodszy inspektor Bogdan Stasiak podziękował funkcjonariuszom za profesjonalną służbę. ,,…Kierowanie Komendą Powiatową Policji w Łęcznej jest dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem. Komendą, w której służbę pełnią i pracują ludzie z pasją, gotowi do poświęceń oraz niesienia pomocy potrzebującym, wypełniając tym słowa roty ślubowania…”
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk w swoim przemówieniu podkreślał jak odpowiedzialna i wymagająca jest nasza służba. Podziękował za wysiłek i zaangażowanie którymi policjanci wykazują się każdego dnia dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
Wiele ciepłych słów i życzeń skierowanych było do rodzin funkcjonariuszy. Komendanci podziękowali za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.
W dalszej części uroczystości zaproszeni goście przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej gratulacje i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji.
Uroczyste obchody Święta Policji uświetniała orkiestra górnicza. Wszystkim odznaczonym i mianowanym na wyższe stopnie składamy serdeczne gratulacje
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP Łęczna składa gorące podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji Święta Policji głównemu sponsorowi: Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.