Naszemu Drogiemu Koledze
Hubertowi Romanowskiemu
  Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Radzyniu Podlaskim i Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu odejścia

Taty

składają

  koledzy

z

Zarządu Wojewódzkiego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
woj. lubelskiego

Pogrzeb  odbędzie się 03 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim
po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny