W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji jubileuszu 25-lecia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. To specjalna jednostka Policji, której funkcjonariusze zwalczają akty terroryzmu oraz najcięższe kategorie przestępstw. Podczas uroczystości padły słowa podziękowania za ich profesjonalną i odpowiedzialną służbę. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, kadra lubelskiego garnizonu Policji oraz zaproszeni goście.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie to jednostka specjalna w strukturach lubelskiego garnizonu Policji.  Do głównych zadań funkcjonariuszy należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw.  Kontrterroryści uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy zatrzymaniu najgroźniejszych przestępców. To oni zawsze podejmują czynności, kiedy pojawia się informacja o ujawnieniu ładunków wybuchowych. Za pomocą specjalistycznych urządzeń są w stanie zabezpieczyć i zneutralizować niebezpieczny ładunek. Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.
Specyfika realizacji tych wszystkich zadań wymaga od nich doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W czasie żmudnych treningów do perfekcji opanowują taktykę działań, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności podczas licznych szkoleń, m.in.: z taktyki czy skoków spadochronowych. Policyjni kontrterroryści utrzymywani są w ciągłej gotowości bojowej. Wśród lubelskich kontrterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści. Funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków oraz ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego składa gorące podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji jubileuszu 25-lecia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie niżej wymienionym:
Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.
Oddział Totalizatora Sportowego w Lublinie
Fundacja PGE
Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnik