Komenda Główna Policji planuje, że funkcjonariusze, którzy skończyli kurs podstawowy w wersji skróconej, czyli np. 2-miesięcznej, uzupełnią swoją wiedzę i umiejętności w formie doskonalenia zawodowego. Formacja nadal jednak pracuje m.in. nad zakresem merytorycznym takiego szkolenia.

Czytaj więcej…

źródło: https://www.infosecurity24.pl/doskonalenie-zawodowe-dla-mundurowych-po-skroconym-kursie