Informujemy, że na dzień 12 kwietnia świadczenie motywacyjne ogółem otrzymuje w lubelskiej  Policji 455 funkcjonariuszy i tak:

  • 256 z tytułu 25 lat służby,
  • 199 z tytułu 28,5 lat służby