ZT Zamość

Zarząd Terenowy NSZZP KMP Zamość
22-400 Zamość
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
telefon służbowy 815-1345 fax 8151339

 

Przewodniczący             Andrzej Michalski

Wiceprzewodniczący       Krzysztof Kiszka
Wiceprzewodniczący       Marek Pańczyk
Wiceprzewodniczący       Mariusz Pawlik
Wiceprzewodniczący       Paweł Berdak
Wiceprzewodniczący       Rajmund Buliński
                            

 

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej  Stanisław Niemczycki
Wiceprzewodniczący                                             Rafał Kalinowski
Członek                                                                  Stanisław Pomaniec