Wojewódzki turniej w tenisa stołowego w Firleju w dniu 26 kwietnia 2019 r.

ZT Opole Lubelskie

Zarząd Terenowy NSZZP w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie
ul. Morwowa 4
tel. 8122228
e-mail: ptaszekpl@interia.pl


Przewodniczący Piotr Ptasiński
Wiceprzewodniczący Bogusław Gorzym
Wiceprzewodniczący Grzegorz Pluta
Wiceprzewodnicząca Sabina Piłat – Kozieł

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Konrad Dzwonnik
Wiceprzewodniczący Dominik Płoński
Członek Grzegorz Wilk