Wojewódzki turniej w tenisa stołowego w Firleju w dniu 26 kwietnia 2019 r.

ZT KMP Lublin

Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Lublinie
20 – 064 Lublin
ul. Północna 3
tel. 504 203 507 fax 81 535-52-63
e-mail ztnszzp@gmail.com


Pełniący obowiązki Przewodniczącego  Robert Grzegorczyk
Wiceprzewodniczący Łukasz Zięba
Wiceprzewodniczący Marcin Raganowicz
Wiceprzewodniczący Piotr Wiszniewski
Wiceprzewodniczący Paweł Kamola
Wiceprzewodniczący Mariusz Ciechanowski

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Kaliniak
Wiceprzewodniczący Wojciech Gumieniczek
Członek Krzysztof Kępa
Członek Mariusz Sokół