Znamy termin wypłaty „mundurówki”

    Jeszcze przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem KGP, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień wielkanocnego weekendu.

Sławomir Koniuszy

źródło: http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/