Dla NSZZ Policjantów przełożeni także są ważni, dbamy o wszystkich - szczegóły w aktualnościach

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  Sławomir Górzyński
Wiceprzewodniczący Dariusz Cieniuch
członek Małgorzata Kozioł