Projekt rozp. MSWiA w sprawie zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat -Tabela

ilustracja
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczegoProjekt zmienia rozporządzenie MSWiA z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Projekt został opracowany w związku z podpisanym w dniu 8 listopada Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Załącznikiem do niniejszego projektu jest Tabela Grup Zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej.

Projekt i tabela patrz – załącznik.


źródło:
 https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-rozp-ministra-swia-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-otrzymywania-i-wysokosci-uposazenia-zasadniczego-policjantow-dodatkow-do-uposazenia-oraz-ustalania-wyslugi-lat-od-ktorej-jest-uzalezniony-wzrost-uposazenia-zasadniczego