Poświęcenie Mogił Zamordowanych Milicjantów

27 kwietnia 2018 r. mszą świętą w Kościele pw. Świętego Ducha w Hrubieszowie rozpoczęły się uroczystości osłonięcia mogił milicjantów zamordowanych 27 kwietnia 1945 r. Koło Gozdowa w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie.

Jak wynika z opinii IPN sporządzonej na podstawie  dokumentów z archiwum  IPN oraz Archiwum Państwowego w Lublinie milicjanci zostali wezwani na nieprawdziwą interwencję, następnie zostali zatrzymani przez nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii w ramach zasadzki po czym zostali rozstrzelani.

Milicjanci  zginęli tylko dlatego, że  byli Polakami. Jeszcze  kilka tygodni temu,  mogiła była betonowa, w bardzo złym  stanie  technicznym, zaniedbana. Dziś mogiła w piękny sposób swoim wyglądem, okazuje cześć milicjantom, którzy zginęli w obronie obywateli polskich. 

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy, w asyście  Kompanii Honorowej policjantów z Oddziału Prewencji  Policji w Lublinie  przeszli na teren cmentarza, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii połączona z przemówieniami, poświęceniem mogiły,  odczytaniem apelu poległych, salwie honorowej, złożeniem wieńców przez delegacje.

Podczas  uroczystości  swoje przemówienia odczytali  insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszów, Pan Mieczysław Zapała  –  członek Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił oraz Artur Garbacz – Przewodniczący ZW a także przewodniczący Społecznego komitetu Odbudowy Mogiły. 

Przemówienie Przewodniczącego ZW: ” Panie Komendancie Wojewódzki Policji w Lublinie, Panie Dyrektorze Instytutu Pamięci Narodowej, panie Burmistrzu, Panowie samorządowcy, czcigodni księża, policjanci  czynni i emerytowani, pracownicy Policji, Dowódcy    i przedstawiciele  służb mundurowych, przedstawiciele mediów. Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami,    a nie zostali wymienieni z nazwiska.

Blisko rok temu, do Biura Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Lubelskiego zgłosił się  Pan Mieczysław Zapała. Pan Mieczysław przedstawił wstępny projekt odbudowy mogił milicjantów, poprosił o pomoc i wsparcie  tego projektu. Po zapoznaniu się z okazanymi  wstępnymi materiałami, przystąpiliśmy do projektu. Realizacja nabrała rozpędu z chwilą uzyskania pozytywnej Opinii z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, ukonstytuowaniu się Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Pomordowanych  Milicjantów, wydrukowaniu cegiełek, przystąpiliśmy do zbierania funduszy.

W tym miejscu chciałem serdecznie  podziękować  całemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów woj. lubelskiego,  Zarządom Wojewódzkim i  Szkolnym z Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Andrzejem Szarym, który bardzo zdecydowanie włączył  się w naszą inicjatywę znacznie wspierając nas finansowo, twierdząc przy tym, że  robimy świetną robotę.

Dzisiejsza inicjatywa, jest sprawą historyczną  i bardzo dla nas wszystkich priorytetową. W obronie polskich obywateli zginęli młodzi chłopcy w wieku od 18 do 20 lat. Ich imiona i nazwiska znajdują się na tablicy pamiątkowej mogiły.

Dziś podziękowania składam Panu Inspektorowi Robertowi Szewcowi, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie za  nieocenioną pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Kolejne podziękowania składam członkom Społecznego Komitetu Odbudowy Mogiły, i tu chciałby wskazać na  tytaniczną wręcz pracę  jaką wykonał Pan Mieczysław Zapała. Podziękowania składam mojemu Zarządowi Wojewódzkiemu, wszystkim darczyńcom,  wśród których były służby mundurowe,  lokalne samorządy a także  osoby prywatne.

Na zakończenie chciałbym przekazać mogiłę do stałej opieki. Akt przekazania uroczyście wręczam Koledze  Przewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów w Hrubieszowie –  Arturowi Ślusarczykowi.

Po przekazaniu aktu, oświadczam, że na mocy nadanego mi uprawnienia, jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogiły rozwiązuję Komitet, gdyż nałożone na nas zadanie zostało wykonane. Pełna dokumentacja dotycząca odbudowy znajduje się w Biurze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego w Lublinie  ul. Narutowicza 73.

Korzystając z obecności na cmentarzu, tuz przed naszą ceremonią złożyliśmy wieniec na mogile zamordowanych kolejarzy, którzy zginęli w nocy z 14 na 15 maja 1944r. z rąk ukraińskich nacjonalistów  w obronie stacji kolejowej w Gozdowie , jest to nasz wkład w uhonorowanie  ich pamięci.

Jeszcze raz, wszystkim, którzy mieli udział w odbudowie mogiły oraz w organizacji dzisiejszej uroczystości  składam z serca płynące  podziękowania i oświadczam, że dla mnie praca   z Wami była przyjemnością”.

Dziękuję za uwagę, zapraszam do galerii ,  Artur Garbacz