Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

W dniu 5 czerwca 2019 r. w sali odpraw KWP w Lublinie odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Posiedzenie rozpoczęliśmy od wykonania zbiorowego zdjęcia członków Zarządu, które będzie opublikowane w przygotowywanej publikacji z okazji 100 rocznicy powstania Polskiej Policji.  Kolejnym etapem było wręczenie przez Przewodniczącego ZW i jednocześnie wiceprzewodniczącego ZG Artura Garbacza członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu WKR Medali  z okazji 100 lecia Powstania Polskiej Policji. Po ceremonii  Przewodniczący podziękował wszystkim za przyjęcie zaszczytnych medali dodając, że jest dumny z przewodniczenia tak doskonale funkcjonującego Zarządu. 

W dalszej części  posiedzenia, członkowie Zarządu zatwierdzili Decyzje Prezydium, podjęli uchwały bardzo istotne z punktu widzenia NSZZ Policjantów oraz współpracy ze stroną służbową. Uporządkowaliśmy kilka spraw wymagających  wspólnego działania, omówiliśmy bliższe  i dalsze  plany działalności  naszego Zarządu,  w tym podjęliśmy pierwsze  kroki  do organizacji przyszłorocznych obchodów z okazji 30 lecia powstania NSZZ Policjantów. Po wysłuchaniu i zanotowaniu problemów z jakimi borykają się  policjanci  Garnizonu Lubelskiego oraz po omówieniu mniejszych i  większych  sukcesów Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Biuro ZW