Posiedzenie lubelskiego ZW oraz spotkanie Wielkanocne

W piątek, 12 kwietnia 2019r. o  godz. 10.00  w Hotelu Victoria w sali konferencyjnej rozpoczęło się posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Na posiedzeniu Przewodniczący przedstawił informacje o  działalność  zarządu od ostatniego posiedzenia, omówiona została aktualna sytuacja  związku, planowane przedsięwzięcia  dot.  obchodów 100 lecia  w miejskich i powiatowych  Komendach Policji,   planowane imprezy sportowe. Przedstawiona została informacja z działalności  Zespołu ds. Opieki nad grobami poległych Policjantów a także  informacje z prac Zarządu Głównego. Następnie  Zarząd zatwierdził decyzje Prezydium ZW  oraz  podjął uchwały w wielu sprawach  związkowych.   Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2018r. przygotowane  i przedstawione przez wiceprzewodniczącego Andrzeja Wójcika. Kolejnym etapem było spotkanie  informacyjne z przedstawicielami Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego.

Po spotkaniu i przyjęciu  wolnych  wniosków,  przeprowadzonych  dyskusjach Przewodniczący zakończył  część  tzw. roboczą posiedzenia  i  zaprosił  do  sali bankietowej gdzie  odbyło  się uroczyste uhonorowanie członków ZW krzyżami II stopnia 100 lecia Niepodległości oraz spotkanie Wielkanocne z zaproszonymi gośćmi. Warto dodać, że wspólnie z nami gościliśmy łącznie 25 osób, reprezentujących  stronę służbowa,  inne związki zawodowe służb mundurowych i pracowników Policji,  służb ochroniarskich,  przedstawicieli Urzędu Miasta w Lublinie, adwokatów współpracujących  z ZW, Przewodniczących  ZW poprzednich  kadencji.

Poniżej lista odznaczonych:

 1. Dariusz Michajłow –  wiceprzewodniczący ZW
 2. Andrzej Wójcik –  wiceprzewodniczący ZW 
 3. Krzysztof Adamski –  wiceprzewodniczący ZW 
 4. Andrzej Michalski –  wiceprzewodniczący ZW i  przewodniczący ZT KMP w Zamościu  
 5. Lesław Żyśko –  wiceprzewodniczący ZW 
 6. Bogdan Jaworski –  wiceprzewodniczący ZW
 7. Sławomir Górzyński – Przewodniczący WKR
 8. Jan Sokulski –  Przewodniczący ZT w Białej Podlaskiej
 9. Mirosław Leń  – Przewodniczący ZT w Biłgoraju
 10. Wojciech Mróz – Przewodniczący ZT Chełmie
 11. Artur Ślusarczyk – Przewodniczący ZT w Hrubieszowie
 12. Stanisław Bijak – Przewodniczący ZT w Kraśniku
 13. Zbigniew Oleszczuk  – Przewodniczący ZT w Krasnymstawie 
 14. Rafał Paśnik – Przewodniczący ZT w Lubartowie
 15. Piotr Wiszniewski – Przewodniczący ZT KMP w Lublinie
 16. Waldemar Dziedzic – Przewodniczący ZT KWP w Lublinie
 17. Grzegorz Bicz – Przewodniczący ZT w Łęcznej
 18. Paweł Joński – Przewodniczący ZT w Łukowie
 19. Piotr Ptasiński – Przewodniczący ZT w Opolu Lubelskim 
 20. Mariusz Borowicz – Przewodniczący ZT w Parczewie 
 21. Jarosław Barszczewski – Przewodniczący ZT w Puławach
 22. Hubert Romanowski – Przewodniczący ZT w Radzyniu Podlaskim 
 23. Ryszard Bundyra – Przewodniczący ZT w Świdniku 
 24. Krzysztof Majdański – Przewodniczący ZT w Tomaszowie Lubelskim 
 25. Sebastian Czaus    – Przewodniczący ZT we Włodawie

cof

Pięciu, nieobecnych  członków ZW usprawiedliwili  swoją nieobecność. Po wręczeniu odznaczeń życzenia wielkanocne złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie  insp.  Mariusz Siegieda, po symbolicznym podzieleniu się   jajkami poświęconymi przez ks. Wojciecha Iwanickiego – kapelana z KPP w Świdniku   wszyscy  obecni usiedli  do  uroczystego obiadu. 

Artur Garbacz