Federacja o emeryturach z Białej Księgi!!!

        Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych odniosła się do pomysłów Rządu na temat przyszłości zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Skrytykowała przyjętą przez Rząd Strategię Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wezwała Panią Premier do natychmiastowego spotkania w celu wyjaśnienia rozbieżnych informacji wypływających z poszczególnych resortów oraz zapoznania się z prawdziwymi zamiarami Rządu. Czytaj dalej Federacja o emeryturach z Białej Księgi!!!