Będzie Wojewódzki turniej w tenisa stołowego w Firleju w dniu 26 kwietnia 2019r. - szczegóły niebawem

ZG NSZZ Policjantów złożył w Sejmie Petycję w sprawie uchylenia lub zmiany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

W załączniku zamieszczamy petycję przekazaną do Kancelarii Sejmu w dniu 14 lutego 2019 r. 

(.) Uprawnienie do otrzymania czasu wolnego zgodnie z powołanym przepisem nie przysługuje policjantowi za okres pełnienia służby lub obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Czytaj dalej ZG NSZZ Policjantów złożył w Sejmie Petycję w sprawie uchylenia lub zmiany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

MSWiA odpowiada na poselską interpelację w sprawie taboru samochodowego…

ilustracja        W listopadzie 2018′ do Sejmu wpłynęła interpelacja posła Marka Wójcika, który zwrócił się do MSWiA w sprawie taboru samochodowego Policji. Wójcik pytał m.in. o to ile pojazdów stanowi policyjny tabor, ile radiowozów zakupiono w latach 2015-2018 oraz czy planowany jest zakup nowych samochodów dla jednostek Policji w całym kraju – podaje portal ochrona24. Czytaj dalej MSWiA odpowiada na poselską interpelację w sprawie taboru samochodowego…

Po interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje rekompensatę braku podwyżki dla osób przeniesionych na niższe stanowiska

ilustracjaPo interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje przełożonym rekompensatę braku podwyżki w wysokości zapisanej w porozumieniu pomiędzy NSZZ Policjantów a MSWiA dla osób przeniesionych na niższe stanowiska z zachowaniem grupy uposażenia Podwyżka wprowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r., objęła w równej wysokości wszystkie stanowiska służbowe w Policji poprzez wzrost tzw. mnożnika, przypisanego do indywidualnej grupy zaszeregowania. Jedyna różnica wynika ze stażu służby. Czytaj dalej Po interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje rekompensatę braku podwyżki dla osób przeniesionych na niższe stanowiska

Walentynkowy prezent Senackiej Podkomisji dla niesłusznie zwolnionych policjantów.

ilustracja
        14 lutego 2019′ obradować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Przypomnijmy, iż chodzi o zmianę postanowień ustawy krzywdzących niesłusznie posądzonych o przestępstwa policjantów. Czytaj dalej Walentynkowy prezent Senackiej Podkomisji dla niesłusznie zwolnionych policjantów.

Rozporządzenie MSWiA z 1.02.2019′ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów

ilustracja
       Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 240) Czytaj dalej Rozporządzenie MSWiA z 1.02.2019′ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów