Petycja w sprawie odszkodowań za zniszczone mienie prywatne funkcjonariusza. W czwartek posiedzenie Komisji ds. Petycji.

ilustracja    Za zniszczone czy utracone w trakcie służby przedmioty osobistego użytku policjanci obecnie nie otrzymują żadnych rekompensat – pisze Grażyna Zawadka w Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: ,,Bonus za rozbity zegarek”. Czytaj dalej Petycja w sprawie odszkodowań za zniszczone mienie prywatne funkcjonariusza. W czwartek posiedzenie Komisji ds. Petycji.

Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

ilustracja
       Komisja ds. Petycji rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019′ (godz. 09:00) petycję NSZZ Policjantów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza (BKSP-145-502/19) Czytaj dalej Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

NSZZ Policjantów otrzymał projekt ustawy emerytalnej w sprawie zniesienia wymogu 55 lat oraz ustawy o Policji w sprawie pełnopłatnych nadgodzin

ilustracja
     4 czerwca 2019′ NSZZ Policjantów otrzymał projekt zmiany ustawy emerytalnej w sprawie zniesienia wymogu 55 lat aby uzyskać uprawnienie emerytalne oraz ustawy o Policji w sprawie wprowadzenia pełnopłatnych ,,nadgodzin”. Czytaj dalej NSZZ Policjantów otrzymał projekt ustawy emerytalnej w sprawie zniesienia wymogu 55 lat oraz ustawy o Policji w sprawie pełnopłatnych nadgodzin

WSA: Zasada domniemania niewinności wobec policjanta nie działa

WSA: Zasada domniemania niewinno?›ci wobec policjanta nie dzia?‚a      Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Czytaj dalej WSA: Zasada domniemania niewinności wobec policjanta nie działa