Odbyło się XX jubileuszowe posiedzenie ZW

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej KWP w Lublinie odbyło się jubileuszowe XX Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego obecnej kadencji  a pierwsze w tym roku.  Na wstępie Przewodniczący Zarządu Artur Garbacz przywitał członków Zarządu, podziękował za pomoc i  udział w organizacji  Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej.  Ponadto podziękował za dotychczasową pracę na rzecz  policjantów garnizonu lubelskiego  i  emerytów policyjnych mającą na celu kształtowanie właściwej atmosfery służby oraz realizację celów  określonych w statucie NSZZ Policjantów.  Przed rozpoczęciem części  roboczej minutą ciszy uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłego w wypadku drogowym policjanta KMP w Zamościu kol. asp. szt. Arkadiusza Kołtuna po  czym nastąpiło uroczyste podziękowanie całego Zarządu dla mł. insp. Tomasza Kuligi –  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rykach, który w 22 lutego 2019r. po blisko 28 latach wzorowej służby  odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Przewodniczący pokrótce  omówił  przebieg służby w trakcie  której Tomasz Kuliga realizował nałożone na niego zadania na różnych stanowiskach  służbowych w dwóch Komendach  Powiatowych –  w Świdniku oraz Rykach. Każdego dnia służby dbał  o godność policjantów i  służby oraz o  bezpieczeństwo obywateli. Mł. insp. Tomasz Kuliga z rąk Przewodniczącego ZW otrzymał w podziękowaniu szklane trefeo z adnotacją „w uznaniu zasług za przywracanie godności  służby”

W dalszej części posiedzenia, przedstawione zostały problemy z jakimi spotykają się policjanci  naszego garnizonu, omówione zostały plany organizacyjne tj. najbliższych posiedzeń ZW, wyjazdy na teren Ukrainy celem kontynuowania opieki nad grabami poległych w II RP policjantów.   Zatwierdzony został preliminarz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez ZW oraz Zarządy Terenowe pod patronatem Przewodniczego ZW o zasięgu wojewódzkim. Warto zaznaczyć, że zaplanowaliśmy w nim co najmniej 12 takich inicjatyw. Ponadto  Zarząd  przyjął kilka uchwał . Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący poinformował, że kolejne Posiedzenie ZW zaplanowane jest na 12 kwietnia 2019 r. i  będzie połączone ze spotkaniem Wielkanocnym.