Mieliśmy zaproszenie na spotkanie Wielkanocne w SEiRP

W ostatni czwartek o godz. 17.00  w restauracji Lanczomania na terenie Politechniki Lubelskiej nasze  Koleżanki i Koledzy ze SEiRP z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Tadeuszem Miciułą zorganizowali spotkanie Wielkanocne na które jak zawsze  otrzymaliśmy zaproszenie.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania  gości przez Pana Mariana Ziętka oraz złożenia życzeń przez gospodarzy spotkania oraz księdza kapelana Bogdana Zagórskiego.  Stronę służbową reprezentował Komendant Miejski Policji w Lu blinie  nadkom.  Sławomir Włada.  Wszystkie spotkania z członkami SEiRP są ogromnie przyjemne dla mnie osobiście, mogę rozmawiać z byłymi funkcjonariuszami, którzy począwszy od 1991r. uczyli mnie  policyjnego fachu. Spośród kilkudziesięciu obecnych osób chciałbym wspomnieć o kilku  min.  ówczesny dowódca Kompanii OP KWP w Lublinie (tak brzmiała nazwa formacji) Pan Zbyszek Greszta, dowódcy  plutonów Jan Pokora,  Zygmunt Gnat, kolega z linii Janusz Paździor i wielu, wielu  innych. Dla mnie  i  naszego NSZZ Policjantów  obecność  wśród  starszych koleżanek i kolegów to ogromna przyjemność i  wyróżnienie. W imieniu całego ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego składam wszystkim zrzeszonym w SEiRP najserdeczniejsze życzenia wielkanocne,  życzę dużo zdrowia i ciepła rodzinnego. 

Artur Garbacz