LUBARTÓW: POLICJANCI WYPOSAŻENI W GLUKOMETRY

     Z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZP w Lubartowie odbyło się szkolenie dotyczące rozpoznawania i diagnozowania objawów cukrzycy. Funkcjonariusze bogatsi o nową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy otrzymali gleukometry, które będą mogli wykorzystywać w trakcie służby.Szkolenie zostało przeprowadzone przez mgr Beatę Rakocz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Lublinie. W szkoleniu oprócz Funkcjonariuszy policji wzięli również udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Szkolenie skierowane zostało do Funkcjonariuszy, którzy często są pierwszymi osobami na miejscu zdarzeń. Pozwoli im to na prawidłowe rozpoznawanie i rozróżnienie osób będących pod działaniem alkoholu a chorych na cukrzycę.
Podczas szkolenia zostały przedstawione urządzenia, które pozwalają na pomoc a także na rozpoznanie osób z tą chorobą. Chętni uczestnicy szkolenia pomimo tłustego czwartku mieli możliwość przebadania się na urządzeniu do pomiaru cukru by wiedzieć jak w przyszłości takimi urządzeniami się posługiwać.

Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą Funkcjonariusze Lubartowskiej Komendy otrzymali na wyposażenie glukometry, które od dnia dzisiejszego będą wykorzystywane w trakcie pełnionej służby. Zachęcamy do poszerzania wiedzy, która przyczynia się do poprawy i ratowania ludzkiego życia.