Już jest porozumienie FZZ SM woj. lubelskiego

16 maja 2019 r. w Lublinie w  doskonałej scenerii  hotelu „Dom na Podwalu”  XVII-wiecznym kompleksie zabudowań, które położone są na skraju Starego Miasta w Lublinie i obejmują zabytkowy kościół św. Wojciecha przedstawiciele sześciu wojewódzkich organizacji  związkowych służb mundurowych podpisali Porozumienie  o  współpracy wojewódzkich organizacji  związkowych służb mundurowych województwa lubelskiego. Podpisanie porozumienia  jest sfinalizowaniem naszej kilkuletniej  współpracy, która dzięki porozumieniu będzie na  jeszcze wyższym poziomie.  Porozumienie  podpisali: Artur Garbacz – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, Lech Skibicki – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie,  Waldemara Bałkowca – Przewodniczącego Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” zs. w Międzyrzecu Podlaskim, Andrzeja Sykułę – Przewodniczącego Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa zs. w Tomaszowie Lubelskim, Andrzeja Mazurka – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Lublinie oraz Krzysztofa Palczewskiego – Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ „Celnicy PL” w Lublinie.  Formami współdziałania Federacji jest: 

  1. Prezentowanie wspólnego stanowiska przedstawicielom organów władzy państwowej i samorządowej.
  2. Nawiązywanie współpracy z parlamentarzystami, przedstawicielami partii politycznych i organizacjami mającymi wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego.
  3. Organizacja akcji protestacyjnych o zasięgu wojewódzkim.
  4. Przedstawianie problemów służb mundurowych w środkach masowego przekazu.
  5. Podejmowanie inicjatyw służących integracji środowisk reprezentowanych przez poszczególne organizacje związkowe.
  6. Udział w szeroko rozumianej działalności charytatywnej.
  7. Organizacja wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy, pracowników i emerytów poszczególnych służb.
  8. Podejmowanie innych działań przewidzianych w statutach poszczególnych organizacji związkowych.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rada Federacji po podpisaniu porozumienia podjęła Uchwałę nr 1 mocą której na okres  pierwszej kadencji – 1 roku na Przewodniczącego Federacji wybrała Artura Garbacza.  Treść porozumienia zawierającego  dane stron oraz zasady działania opisane w 23 paragrafach będzie  ogólnie dostępna na stronach internetowych sygnatariuszy porozumienia.  Federacja posiada własny znak graficzny oraz wzór pisma korespondencyjnego, które stanowią załączniki  do porozumienia.  Stworzyliśmy również oficjalny profil FZZ SM woj. lubelskiego na Facebooku. 

Szablon-Federacja

Biuro ZW.