Wojewódzki turniej w tenisa stołowego w Firleju w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Druki

 Karta sprawy – doc
 Wniosek zainteresowanego – doc
 Wniosek ZT do Komisji FOP – doc
 Uchwała ZT popierajca wniosek – doc
 Pouczenie – doc
 Oświadczenie o zwrocie pomocy FOP – doc
 Uchwała o przyznaniu pomocy – doc
 Wniosek o refundacje poniesionych kosztów – doc 
 Oświadczenie dot. porady prawnej – doc
 Uchwała o nieprzyznaniu pomocy – doc
 Powiadomienie o odrzuceniu wniosku przez ZT – doc
 Zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu 1 – doc
 Zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu 2 – doc