Aktualne wyniki ankiety protestacyjnej na portalu nszzp.pl

ilustracja
       W ciągu niespełna tygodnia, (od wieczora 23 kwietnia do poranka 29 kwietnia 2018′) ankietę na portalu internetowym nszzp.pl wypełniło 11 752 funkcjonariuszy.Z tej liczby 99,5 % uczestników ankiety jest za wszczęciem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Za przeprowadzeniem ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie jest 90,4 % osób. Wzięcie w niej udziału deklaruje 4 774 funkcjonariuszy.

Za nienakładaniem mandatów za wykroczenia, za które można stosować pouczenia jest 11 750 odpowiedzi, czyli 96,4 %- wzięcie udziału w tej formie protestu deklaruje 7 677 osób

Protest włoski popiera 89,1 % – wzięcie udziału – 7 732 osób

Mundurowe miasteczko protestacyjne w Warszawie cieszy się dużo mniejszą popularnością, bo tylko u 77,6 % osób, zaś udział w nim wzięłoby 2 377 osób.

Zgodnie z przewidywaniami najmniejszą popularnością cieszy się głodówka. Tę formę protestu wybrałoby jedynie 46,9 %biorących udział w ankiecie, a udział w niej wzięłoby 2 283 funkcjonariuszy.

Za to pikietę w Brukseli wybrało 79,6 % a 1840 osób wzięłoby w niej udział.

Ankietowani wskazują także inne formy protestu – masowe L-4 i oddawanie krwi.

Przypominamy, że podstawową formą głosowania jest wypełnianie ankiet rozesłanych do jednostek. Forma elektroniczna stanowi uzupełnienie i daje nam możliwość wcześniejszego zorientowania się w oczekiwaniach, jakie panują w środowisku funkcjonariuszy.

Referendum protestacyjne trwa nadal – głosujemy – tutaj

 

Podsumowanie bieżącego stanu ,,formularza” przeprowadził (jp)