Policja wystawia mniej mandatów.

ilustracja     Wpływy z mandatów karnych na koniec 2018 roku wyniosły 397,7 mln złotych. To aż o 136,2 mln złotych mniej niż na koniec 2017 roku. Pomimo tego, że w I kwartale 2019 roku policja wystawiła kilkadziesiąt tysięcy mniej mandatów niż w I kwartale 2017 i 2018 roku, ogólne wpływy z grzywien w styczniu i lutym br. są bardzo zbliżone do wpływów sprzed dwóch lat. Czytaj dalej Policja wystawia mniej mandatów.

Komisja do spraw Petycji podjęła decyzję o przygotowaniu dezyderatu do MSWiA w sprawie sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej!

ilustracja    Sejmowa Komisja do spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r. (nr 40/2019 (428) podjęła istotną dla Policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej. Czytaj dalej Komisja do spraw Petycji podjęła decyzję o przygotowaniu dezyderatu do MSWiA w sprawie sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej!