Zgodnie z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów imienniki obciążą budżet Policji.

ilustracja

       W Biuletynie Informacji Publicznych MSWiA ukazał się ,,Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów” (Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 469). Czytaj dalej Zgodnie z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów imienniki obciążą budżet Policji.