Wystąpienie Rafała Jankowskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

ilustracja
        W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj (5.03.) posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy w spotkaniu Prezydium brał udział  Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski, zaproszony w związku z wnioskiem NSZZ Solidarność dotyczącym wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji i innych służbach mundurowych. Czytaj dalej Wystąpienie Rafała Jankowskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego