Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30 stycznia 2019 r.

ilustracja    Rada Federacji na wniosek Zarządu Głównego NSZZ FiPW zadecydowała o podjęciu działań w sprawie inicjatywy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? dot. wprowadzenie zmiany w art. 34 ustawy o Służbie Więziennej o pluralizmie związkowym w tej służbie.  Czytaj dalej Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30 stycznia 2019 r.

Pisma oraz Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FIPW w sprawie pluralizmu związkowego.

ilustracja
     W związku z Decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nr 4/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia ?Pluralizmu związkowego? w Służbie Więziennej oraz nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej, do której odnosi się w/w decyzja, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FIPW po przeanalizowaniu powyższej decyzji na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 roku podjęło Uchwałę Nr 5 ? IX/2019, która opisuje skutki wprowadzenia zapisów zmian w ustawie w postaci pluralizmu związkowego oraz stanowcze stanowisko w tej sprawie. Czytaj dalej Pisma oraz Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FIPW w sprawie pluralizmu związkowego.