Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza.

ilustracja
           Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z kolejną petycją, w której wniósł o podjęcie inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających funkcjonariuszom Policji prawo do uzyskania odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej Policji za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas służby, niezależnie od tego, czy czy podczas zdarzenia powodującego szkodę funkcjonariusz doznał urazu, poniósł śmierć, lub uszczerbek na zdrowiu. Czytaj dalej Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza.

Gratulacje Rafała Jankowskiego dla nowopowołanych Zastępców Komendanta Głównego Policji

ilustracja
      W składzie kierownictwa Komendy Głównej Policji zaszły duże zmiany. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że pierwszym zastępcą szefa Polskiej Policji został nadinsp. Dariusz Augustyniak, a do grona zastępców komendanta dołączyli nadinsp. Kamil Bracha, dotychczasowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Tomasz Szymański, do dziś pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Czytaj dalej Gratulacje Rafała Jankowskiego dla nowopowołanych Zastępców Komendanta Głównego Policji

Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli powrócić do służby.

ilustracja    20 lutego odbyło się planowane uprzednio w ?Walentynki? posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Założenia projektu ustawy i wniesione poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez podkomisję.  To znaczy, że wszystko jest na dobrej drodze, aby funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, mogli powrócić do służby. Czytaj dalej Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli powrócić do służby.

Będzie turniej wojewódzki w tenisa stołowego

Szanowne Koleżanki  i Koledzy!

Z uwagi na wiele otrzymywanych od was wniosków  i  pytań  o turniej w tenisa stołowego uprzejmie informuję, że  podjąłem decyzję  o  organizacji w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) V Wojewódzkiego turnieju w tenisa stołowego w Firleju. Jestem  po wstępnych   rozmowach z p. Dawidem Tarnowskim Wójtem Gminy Firlej oraz p. Jarosławem Gryglickim – Dyrektorem ZS w Firleju z wynikami pozytywnymi dla nas. Szczegółowy komunikat, regulamin oraz karty zgłoszeniowe ukażą się niebawem.

Artur Garbacz