Nadal obowiązuje Uchwała nr 113/VII/2018 Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 24 września 2018 r. Trzymamy linię!

ilustracja

W podjętej jednogłośnie przez wszystkie Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów reprezentowane na posiedzeniu Zarządu Głównego uchwale stwierdzamy, że propozycje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 września 2018 r. są niewystarczające i nie mogą być podstawą do zawieszenia Ogólnokrajowej Akcji Protestacyjnej.

Trzymamy Linię!

Rafał Jankowski: Zgolę zarost a nawet ogolę całą głowę, jeśli Pan Minister zaakceptuje związkowe postulaty!

ilustracja

     W TVP 1 w programie ,,Gość Wiadomości”, minister Brudziński zwrócił uwagę, że przewodniczący NSZZ Policjantów i Federacji ZZSM, przyszedł na protest nieogolony i w mało eleganckim tonie zasugerował: ,,zabrakło na maszynkę do golenia?” Minister wprowadził do rozmowy familiarną atmosferę, twierdząc, że ma prawo do uwag na temat zarostu przewodniczącego, gdyż Rafał Jankowski robił ostatnio kąśliwe uwagi na temat jego garnituru. Czytaj dalej Rafał Jankowski: Zgolę zarost a nawet ogolę całą głowę, jeśli Pan Minister zaakceptuje związkowe postulaty!