Uchwała ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego – trzymamy linię !

    25 października podczas posiedzenia Zarządu podjęto uchwałę     nr 97/VII/2018 o nieprzyjęciu projektu porozumienia przekazanego przez MSWiA  Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych  w dniu 23 października 2018r. Finalną i ostateczną jeśli chodzi  o Policję decyzję podejmie  jutro Zarząd Główny NSZZ Policjantów.  Niebawem będą dalsze decyzje.  Jednocześnie przypominam o treści par. 18 pkt. 1 Statutu. Informacje w tym zakresie proszę  kierować  do Biura ZW pisemnie, będziemy reagować  zdecydowanie.  Czytaj dalej Uchwała ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego – trzymamy linię !

Propozycja Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

ilustracja

        W załączniku zamieszczamy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz Propozycję Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowaną przez Rafała Jankowskiego, Marcina Kolasę, Krzysztofa Oleksaka i Krzysztofa Hetmana. Czytaj dalej Propozycja Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych.