Komunikat dot. akcji protestacyjnej

Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy z garnizonu lubelskiego pisemne deklaracje wyrażające chęć wyjazdu w dniu 02 października 2018 r. do Warszawy na pikietę służb mundurowych w związku z trwającą akcją protestacyjną wyraziło łącznie 723 osoby – policjantki, policjanci  ale również pracownicy Policji. 

Liczba ta świadczy o tym, że akcja protestacyjny jest traktowana bardzo poważnie i  dalszy  byt materialny policjantów oraz pracowników nie jest nam obojętny. W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów z ogromnym szacunkiem dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą wskazują, że sytuacja w Policji jest wielce niekorzystna i wymaga zmian o których mowa w postulatach akcji protestacyjnej. 

Artur Garbacz

Wiceprzewodniczący ZG, członek Komitetu Protestacyjnego