Kuriozalne orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Olsztynie

ilustracja      Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA w Olsztynie uznała, iż policjant nie może kontynuować służby na dotychczas zajmowanym stanowisku, bo stwierdzono u niego podwyższony cholesterol, zapalenie krtani i zez, chociaż ta ostatnia ułomność nie przeszkodziła w podjęciu służby ani w osiąganiu dobrych wyników ze strzelania czy prowadzeniu radiowozu. Czytaj dalej Kuriozalne orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Olsztynie